Orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy to dokument, który nieco ogranicza nam możliwości zawodowe. Posiadając go nie możemy wykonywać wszystkich obowiązków zawodowych, jednak z drugiej strony – jak najbardziej możemy podejmować zatrudnienie zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej. Warto również pamiętać, że według prawa pracy orzeczenie o częściowej niezdolności jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy co dalej?

Jeśli mamy orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, nie musimy się obawiać, że z takim dokumentem nie znajdziemy zatrudnienia. Wręcz przeciwnie – są pracodawcy, którzy poszukują takich osób, gdyż ich zatrudnianie wiąże się z wieloma korzyściami dla nich. Trzeba jednak pamiętać, że częściowa niezdolność do pracy oznacza brak możliwości wykonywania pewnych obowiązków, najczęściej związanych z tym zakresem, w jakim mamy niepełnosprawność.

Aby zatrudnić osobę z orzeczeniem, pracodawca powinien przede wszystkim przystosować stanowisko pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, bądź, jeśli to możliwe zatrudnić taką osobę w formie telepracy. Osoby z częściową niezdolnością do pracy świetnie sobie radzą w ramach pracy zdalnej. Szczególnie wtedy, gdy ich niezdolność związana jest z chorobami czy dysfunkcjami narządów ruchu.

Kompleksowe badania lekarskie

Aby osoba posiadająca orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy mogła podjąć zatrudnienie, powinna przede wszystkim przed rozpoczęciem pracy przejść kompleksowe badania lekarskie u lekarza medycyny pracy. Badane będą zarówno sprawność fizyczna, jak i psychiczna i umysłowa, jakie są potrzebne do wykonywania obowiązków w danym miejscu pracy i na danym stanowisku. Osoby z częściową niezdolnością do pracy mogą również korzystać z licznych form wsparcia, doradztwa zawodowego, przygotowania zawodowego z uwzględnieniem zarówno możliwości danej osoby, jak i przyszłego zatrudnienia.

Jak znaleźć pracę?

Osoby, które posiadają częściową niezdolność do pracy, często tuż po otrzymaniu orzeczenia zastanawiają się, jak w takiej sytuacji będzie wyglądało ich przyszłe życie zawodowe. Niektórzy wręcz myślą, że z takim orzeczeniem będą mieli problemy ze znalezieniem pracy.

Okazuje się jednak, że rzeczywistość rynku pracy jest zdecydowanie bardziej pozytywna niż nam się wydaje. Sporo jest nie tylko firm zatrudniających takich pracowników, ale również możliwości dokształcania i zdobywania nowych umiejętności. Osoby z orzeczeniem mogą korzystać z różnych atrakcyjnych programów unijnych, które właśnie takich beneficjentów szukają. Uzyskanie orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy nie jest więc w żadnym stopniu problemem i przeszkodą w udanym życiu zawodowym.

Dobrze jest po uzyskaniu takiego orzeczenia skorzystać z fachowego poradnictwa, dzięki któremu dokładnie dowiemy się, jakie mamy prawa i przywileje na rynku pracy, a także jakie możliwości zatrudnienia. Jeśli nasz zawód zupełnie nie jest związany z dysfunkcją, w ramach której otrzymaliśmy orzeczenie, nie powinno być już w ogóle żadnych problemów z zatrudnieniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here